Yetkili Kişi
Yetkili Kişi
İletişim
İletişim
ant hümix ant Humix çok yıllık veya tek yıllık bitkilerde topraktan kaynaklanan kötü koşulların düzeltilmesinde en etkili toprak düzenleyicisidir. Toprağın pH dengesinin ayarlanmasında ant humix etkin rol oynar. Hücre zarı geçirgenliğini arttırarak bitkilerin besin elementlerini almasını hızlandırmaktadır. Kalsiyumu yüksek (kireçli) topraklarda besin maddelerinin bitki tarafında alımı zordur, ant Humix besin maddeleriyle şelatlı kompleksler oluşturarak alımı kolaylaştırır. ant Humix toprakta mikroorganizmaların aktivitelerini daha çok arttırarak aşırı gübrelemeden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırır. Sera veya açık alan üretimlerinde, sürekli gübreleme yapılan topraklarda periyodik olarak ant Humix uygulaması tekrarlanmalıdır. ant Humix özellikle fosfor birikimi fazla olan topraklarda daha sık kullanılmalıdır. ant Humix toprağa uygulanan azotlu gübrelerin yıkanmasını engelleyerek gübre sarfiyatını azaltır. Yapılan gübrelemelerden en yüksek faydayı sağlar, ayrıca gereğinden fazla yapılan gübrelemeden oluşabilecek sorunları bertaraf eder.
ant fer humate ant fer humate suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant fer humate yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür. Her türlü toprakta; salma, yağmurlama, damla sulama ve yapraktan ilaçlamalarla uygulanabilir. ant fer humate hümik asitle %100 şelatlı demir bağlanarak demir humat oluşturulmuştur. ant fer humate demir noksanlığı fazla görülen topraklarda, bitkilerdeki demir klorozonu engellemek için topraktan ve yapraktan kullanılabilir. ant fer humate yüksek pH'lı topraklarda da etkinliğini koruyarak bitkiler için gerekli demir beslemesini sağlar. Diğer demir içerikli ürünlere göre çok daha uzun süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür. Bitkilerde özellikle plastidler demir eksikliğinden yapı bakımından çok etkilenir. Çok yönlü ve hayati önem taşıyan protein yapılarında ve sentezlenmelerinde rol oynadığı için çok önemlidir. Yeterli miktarda demirle beslenen bitkilerde büyüme hızlanacağından, hasat süresi önemli ölçüde kısalarak erkencilik sağlanır. ant fer humate bitkilerde klorofil oluşumunu artırdığı için daha uzun süreli hasat ve yüksek kalitede bol ürün elde edilir. Bitkisel üretimde ant fer humate kullanarak iki yönlü etki sağlanır, hem demir eksikliği giderilir, hem de toprak şartları olumlu yönde düzeltilmiş olur.
ant copperzinc humate ant copperzinc suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant copperzinc yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür. Her türlü toprakta; Salma, yağmurlama, damla sulama ve yapraktan ilaçlama aletleriyle uygulanabilir. İçerdiği %100 şelatlı çinko ve bakır ile bitkilerde erken dönemde uygulanarak (sebzelerde fide dikiminden sonra, meyve ağaçlarında hasattan hemen sonra) hem hastalıklarla mücadele hem de çinko ve bakır eksikliğinden oluşabilecek ürün kayıplarını engelleyerek verim artışı sağlar. Çinko bitkide indol-3-asetik asitin (IAA) biosentezinde görevlidir. Bitkisel hormonların oluşmasında çinko ve bakırın etkisi çok yüksektir. Sürgün ve meyve gözlerinin yeterli sayıda oluşması, yaprak ebatlarının yeterli büyüklüğe ulaşması, çiçeğin döllenerek meyve oluşturması, oluşan meyvelerin istenilen büyüklüğe ve kaliteye sahip olmasında etkilidir. ant copperzinc kullanarak bitkilerin olumsuz çevre şartlarından (aşırı sıcak – aşırı soğuk, kuraklık, ağır toprak şartları vb.) en az etkilenmesi sağlanır.